logo Diamed Obesity

Centru medical pentru Diabet zaharat, Nutritie, Boli Metabolice și Boli Interne
Conf. Dr. Moroșanu

Informații pacienți | Centru Medical Diamed Obesity Galaţi |
15735
page-template-default,page,page-id-15735,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Informații pacienți

 

Informări covid

 

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

 

Măsuri de prevenire SARS-COV-2

 

Servicii decontate prin CAS

 

Centrul Medical Diamed Obesity are contract cu CAS Galați pentru furnizarea de servicii medicale în regim de spitalizare de zi pentru specilitățile diabet, boli metabolice și nutriție. Structura aprobată este de 5 paturi de spitalizare de zi.


NU se percepe coplată pentru niciun serviciu medical în contract cu Casa de Asigurări de Sănatate (CAS)


Drepturile asiguraților

Asigurații au dreptul, de la data dobândirii calității de asigurat, la pachetul de servicii de baza în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire ori de la data accidentului și până la vindecare.


Asigurații au următoarele drepturi:

 1. Sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile legii si ale contractului-cadru;
 2. Sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile legale in vigoare, suportand cheltuielile de transport, daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
 3. Sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
 4. Sa beneficieze de servicii medicale , medicamente , materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile stabilite prin contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia;
 5. Sa efectueze controale profilactice , in conditiile stabilite prin contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia;
 6. Sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor, in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
 7. Sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
 8. Sa beneficieze de servicii medicale de urgenta in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
 9. Sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
 10. Sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
 11. Sa beneficieze de dispozitive medicale in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
 12. Sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
 13. Sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
 14. Sa fie informati asupra riscurilor si beneficiilor in cazul tratamentelor medicale;
 15. Sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005
drepturi pacienti

Obligațiile asiguraților

Asigurații au următoarele obligații:

 1. Sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
 2. Sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
 3. Sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
 4. Sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari de sanatate asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
 5. Sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
 6. Sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
 7. Sa achite coplata si contributia personala in conditiile stabilite prin contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia;
 8. Sa achite contributia datorata Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in cota si asupra veniturilor prevazute de Legea nr. 95/2006 si de normele legale in materie (Se va completa pentru fiecare categorie de venituri.);
 9. Sa depuna lunar, trimestrial sau anual, dupa caz, declaratia de venituri;
 10. Sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat;
 11. Sa accepte controlul casei de asigurari de sanatate cu privire la modul de acordare a concediilor si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate;
 12. Sa respecte programarea pentru acordarea serviciilor medicale din pachetul de baza, in baza listelor de asteptare, dupa caz;
 13. Sa se prezinte la medicul din ambulatoriul de specialitate sau la spital numai dupa ce a consultat medicul de familie, cu exceptia urgentelor si a afectiunilor care permit prezentarea direct la medicul de specialitate, stabilite prin contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia.

Documente necesare la internare

1. Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist

2. CARDUL DE SNATATE SAU ADEVERINTA ÎNLOCUITOARE DE CARD, DUPĂ CAZ

3. Dovada calităţii de asigurat:

 • Angajaţi – Adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurările sociale de sănătate
 • Pensionari – Cuponul de pensie din ultima lună (original sau xerocopie).
 • Şomeri – Adeverinţă de şomaj sau xerocopie după carnetul de şomaj
 • Persoane fără venit – Chitanţa de la casa de asigurari de sănătate, privind plata asigurării medicale, dovada de coasigurat sau adeverinţa de la Primăria de care aparţine, în cazul beneficiarilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
 • Copii sub 18 ani – xerocopie după certificatul de naştere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate
 • Elevi şi studenţi cu vârsta cuprinsă între 18-26 de ani – Adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ pe care o frecventează.

4. Buletinul sau cartea de identitate

Documente necesare la externare

Medicul curant ia decizia externării, după evaluarea stării de sănătate a pacientului. În situaţia în care se impune transportul pacientului cu ambulanţa, se întocmeşte cererea de transport avizată. Medicul informează pacientul cu privire la indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru urmatoarea perioadă (determinată conform diagnosticului), precum şi privind îngrijirea la domiciliu şi furnizorii de îngrijiri la domiciliu.

 • CARDUL DE SĂNĂTATE SAU ADEVERINŢA ÎNLOCUITOARE DE CARD, DUPĂ CAZ
 • Documente care se eliberează pacientului:
  • Biletul de externare
  • Bilet trimitere, în cazul în care pacientul externat trebuie monitorizat.
  • Reţeta compensată / gratuită după caz, sau
  • Scrisoarea medicală către medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu
  • Concediul medical (la cerere)

Externarea se face după ora 13.00